Our products & Solutions

อุปกรณ์ pick to light นำเข้าจากประเทศญีปุ่น ซึ่งหลายบริษัทชั้นนำของโลก ในหลากหลายธุรกิจให้การยอมรับ

OUR PRODUCT

Light module Series

เราออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด
SW series
MWU series
AW series
MW series
JW series
Projection picking system
NW series
pokayoke gate series
Alphanumerical display

  คุณสมบัติและรูปแบบการติดตั้งของ Light module

  ลักษณะการติดตั้ง/คุณสมบัติเสริม (Install type/Optional)ประเภทของดวงไฟ (Light module series)
  Pipe rack (ชั้นวางของทำจาก pipe rack)AW series,SW series,MWU series
  Flat shelf (ชั้นวางของแบบผิวเรียบ)AW series,SW series,MWU series,MW series,JW series
  ไร้สาย (Wireless)NW series
  มีเซนเซอร์ตรวจจับ (Sensor detect)MWU series,AW series
  มีปุ่มฟังก์ชัน (Fn key)AW series,SW series,MWU series,MW series,JW series
  แสดงบาร์โค๊ด,รูปภาพ,ข้อความ (Barcode,Image,Text display)eP series,MW series
  มีลิมิตสวิทซ์ (Limit switch type)MWU series,AW series
  ชิ้นงานมีขนาดเล็ก (Small size parts)SW series
  ทนอุณหภูมิติดลบ (Freezer zone)JW series
  มีฝาปิด (Pokayoke gate)MWU series

  ประเภทการใช้ Light module แบ่งตามอุตสาหกรรมและการใช้งาน

  ชนิดของอุตสาหกรรมชนิดของ Light module ที่แนะนำ
  อุตสาหกรรมการผลิตทั่วไป (manufacturing industry)AW series,SW series,MWU series
  ศูน์กระจายสินค้า (Distribution center)MWU series,JW series
  ห้องจ่ายยา (Dispensing room)SW series,MWU series,PPS
  ธุรกิจแช่แข็งอาหาร (Freezer industry)JW series
  จุดที่มีการย้ายสถานที่ทำงานบ่อยๆ (frequency relocation)AW series,MWU series

  ตัวอย่างการติดตั้ง Light module แบบต่างๆ

  Aluminium duct base
  Pipe rack type
  Flat shelf
  Wireless
  Plastic duct base type
  Aluminium pipe type

   Product

   เกี่ยวกับสินค้าของเราและบริการอื่นๆ

   What ‘s Pick to light ?

   Digital Picking System คือระบบที่ใช้”ดวงไฟ”(Light module)ในการบอก”ตำแหน่ง”ให้พนักงานสามารถสังเกตตำแหน่งของสินค้าที่จะหยิบ  (Pick to light) หรือตำแหน่งที่จะเติมสินค้า(Put to light)ได้สะดวกขึ้น  แทนที่ระบบเก่าซึ่งพนักงานจะต้องจดจำทั้งลักษณะของสินค้ารวมถึงตำแหน่งของสินค้าที่จะหยิบ ทำให้เสียเวลาและมีความผิดพลาดสูง

   ไม่ว่าจะเป็นการหยิบสินค้าไปใช้ (Pick to light) หรือเติมสินค้าเข้าShelf (Put to light) เราจะเรียกระบบนี้โดยรวมว่า Digital Picking System (DPS) ซึ่งระบบนี้จะใช้อย่างแพร่หลายในศูนย์กระจายสินค้า (Distribution center)และอุตสาหกรรมการประกอบชิ้นส่วน (Automation assembly)

   ทางบริษัทของเรามีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบ Pick to light มาอย่างยาวนาน จึงสามารถให้คำปรึกษาและแนะนำให้กับลูกค้าที่มีความต้องการที่จะนำระบบ Pick/Put to light เข้าไปใช้ในธุรกิจของลูกค้า

    

   PICK TO LIGHT ในยุคปัจจุบัน

   ในสมัยก่อนความหลากหลายของผลิตภัณฑ์อาจจะยังมีไม่มากนักระบบ PICK TO LIGHT จึงยังดูไม่จำเป็นมากนัก  แต่ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆได้มีหลากหลายขึ้นซึ่งถ้าท่านต้องการปรับปรุงระบบการจัดหรือหยิบสินค้าที่มีความหลากหลายในธุรกิจของท่าน ทางเรามั่นใจว่าระบบ PICK TO LIGHT จะสามารถช่วยท่านได้

   APPLICATION OF PICK TO LIGHT

   Pick/Put to light นำไปใช้กับธุรกิจอะไรได้บ้าง

    


   ชิ้นส่วนยานยนต์ (Automation parts)

   • เบาะที่นั่ง
   • คอนโซลหน้ารถยนต์
   • ส่วนเครื่องยนต์
   • ส่วนประกอบอื่นๆ   ชิ้นส่วนและอุปรณ์อิเล็คทรอนิกส์ (Electronics assembly)

   • แอร์คอนดิชั่น
   • โทรทัศน์
   • ตู้เย็น
   • เครื่องซักผ้า
   • เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน


   ธุรกิจเครื่องดื่ม


   ศูนย์กระจายสินค้าต่างๆ (Distribution center)

   • ร้านสะดวกซื้อ
   • ขนมและเบเกอรี่
   • เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม
   • รองเท้า
   • ยาและเวชภัณฑ์


   ห้องจ่ายยาในโรงพยาบาล (Dispensing room)


   ไลน์การประกอบสินค้าทั้งหมด (Assembly line)

   ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอะไรก็ตามที่ต้องมีการ”หยิบ”หรือ”เติม”ชิ้นส่วน ก็สามารถที่จะนำระบบ Pick|Put to light ไปใช้ได้ทั้งหมด โดยสามารถขอคำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับระบบและผลิตภัณฑ์กับทางบริษัทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

    

   PICK TO LIGHT CONFIGURATION

   ระบบ Pick to light ของอุปกรณ์จาก AIOI สามารถที่จะต่อกับอุปกรณ์อื่นๆได้โดยใช้คอนโทรลเลอร์เพียงชนิดเดียวไม่ว่าจะเป็น

   • Tower lamp (เสาสัญญาณไฟ)
   • Batch display (ป้ายแสดงข้อความ 12 หลัก)
   • Barcode scanner (อุปกรณ์อ่าน Barcode)

        อีกทั้งยังสามารถที่จะต่อดวงไฟ (Light module) หลายชนิด โดยใช้คอนโทรลเลอร์ร่วมกันได้ตามไดอะแกรมด้านล่าง

   PICK | PUT TO LIGHT สามารถปรับปรุงอะไรได้บ้าง


   อุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing Plants)

   • ลดเวลาในการทำงาน (Reduce working time)
   • ลดความผิดพลาดในการทำงาน (Prevent error from working)
   • ลดการใช้กระดาษ (Paperless)
   • ตรวจสอบการทำงานย้อนหลังได้ (Data traceability)
   • ลดเวลาในการอบรมพนักงาน (Reduce training time for new operator)
   • ไม่จำเป็นต้องใช้พนักงานที่มีทักษะสูงๆ (No need expert operator)

    

   ศูนย์กระจายสินค้า (Distribution center)

   • ลดเวลาในการทำงาน (Reduce working time)
   • สามารถทำงานได้หลากหลายชนิด (Variety of products handle)
   • ลดการใช้กระดาษ (Paperless)
   • ตรวจสอบการทำงานย้อนหลังได้ (Data traceability)
   • ลดเวลาในการอบรมพนักงาน (Reduce training time for new operator)
   • ไม่จำเป็นต้องใช้พนักงานที่มีทักษะสูงๆ (No need expert operator)
   • สามารถจัดการกับระบบคงคลังแบบ real time (Real time monitoring stock)
    

   Smart Card คืออะไร ?

   Smart card คือ อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ที่สามารถแสดงข้อมูลต่างๆบนจอแสดงผลพร้อมทั้งยังสามารถเก็บข้อมูลไว้ภายในได้ (Visible RFID smart card)

   โดยสามารถที่จะเขียนข้อมูลได้โดยแบบ contactless proximity communication (NFC) นั่นหมายความว่าสมาร์ทโฟน (ที่รองรับ NFC) ก็สามารถเขียนข้อมูลลงบนอุปกรณ์นี้ได้เช่นกัน

    

   ข้อมูลที่สามารถเขียนลง smart card ได้

   1. ตัวอักษรทุกรูปแบบ
   2. รูปภาพ (สีขาวดำ)
   3.  บาร์โค๊ตทุกรูปแบบ

    

    

    

   ข้อดีของ Smart card

   1. ลดการใช้กระดาษ >>> สามารถเขียนข้อมูลใหม่ได้เกิน 1,000,000 ครั้ง
   2. ลดการใช้พลังงาน >>> Smart card นี้ไม่ใช้แบตเตอรี่
   3. ประหยัดต้นทุนในการใช้กระดาษ หมึกพิมพ์ ค่าบำรุงรักษาปริ๊นเตอร์ >>> ข้อมูลทุกอย่างสามารถแสดงได้ที่หน้าจอเหมือนกระดาษ
   4. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >>> Smart card สามารถเขียนข้อมูลใหม่ซ้ำๆลงไปได้
   5. ลดความผิดพลาดจากการจดบันทึก >>> ป้องกันการอ่านผิดพลาดเมื่อจดบันทึกด้วยลายมือ

    

   การประยุกต์ใช้ Smart card

   1. ใช้แทนป้ายบ่งชี้ชิ้นงานในโรงงานอุตสาหกรรม
   2. ใช้เก็บบันทึกประวัติการทำงาน (Pokayoke) ของขั้นตอนต่างๆในไลน์การผลิตของโรงงานอตสาหกรรม
   3. ใช้แทนใบสั่งยาในโรงพยาบาลต่างๆ
   4. ใช้ในระบบตรวจสอบคุณภาพในไลน์การผลิต
   5. ใช้แทนป้ายบอกสินค้าและราคาในอุตสาหกรรมค้าปลีก

    

   PROJECTION PICKING SYSTEM (PPS) คืออะไร ?

   ระบบ Projection Picking System (PPS) คือเทคโนโลยีล่าสุดจาก AIOI system ที่ใช้โปรเจคเตอร์ฉายไปยังฉากที่จุดทำงาน โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งดวงไฟ (Light module) อีกต่อไป โดยระบบสามารถแสดงรูปภาพที่ต้องการได้ และยังสามารถเปลี่ยนขนาดของช่องสินค้าได้โดยง่าย

   ข้อดีของ PPS

   1. ไม่ต้องเดินสายไฟไปยังชั้นวางของ (Shelf)
   2. สามารถเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของสินค้าได้โดยง่าย
   3. เหมาะสำหรับสินค้าชิ้นเล็กๆที่ไม่สามารถติดตั้งดวงไฟ(Light module)ไปที่ชั้นวางสินค้าได้
   4. สามารถแสดงรูปภาพหรือข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้แทนที่การใช้จอมอนิเตอร์

    

   PPS เหมาะกับธุรกิจอะไร ???

   1. ห้องจ่ายยาตามโรงพยาบาล
   2. จุดประกอบงานต่างๆในอุตสาหกรรมการผลิตทั่วไป
   3. จุดทำงานที่ไม่สามารถติดตั้งดวงไฟ(Light module)ได้

   เป็นระบบที่ช่วยดึงข้อมูลออกจากเครื่องจักรในไลน์การผลิตเพื่อเก็บข้อมูลและแสดงผล รวมทั้งยังสามารถเอาผลการทำงานของเครื่องจักรนั้นๆมาวิเคราะห์เพื่อทำการปรับปรุงต่อไปด้วย

   ตัวอย่างข้อมูลที่ดึงออกจากเครื่องจักร

   1. Cycle time ของเครื่องจักร
   2. จำนวนชิ้นงานที่ผลิตได้
   3. ค่าที่วัดได้จากเครื่องจักรในไลน์การผลิต
   4. ข้อมูลทั่วไปของเครื่องจักร

    

   ประโยชน์ที่จะได้รับ

   1. สามารถนำข้อมูลของเครื่องจักรในไลน์การผลิตมาวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว.
   2. ลดจำนวนการใช้กระดาษในการจดบันทึกข้อมูล.
   3. สามารถดึงข้อมูลจากเครื่องจักรมาแสดงผลที่มอนิเตอร์ขนาดใหญ่ได้แบบเรียลไทม์
   4. ลดจำนวนคนที่จะใช้มาเก็บข้อมูลเครื่องจักรทั้งโรงงาน

   OUR SERVICE

   บริการพิเศษของเรา

   สามารถติดตั้งชุดสาธิต(Demo set) ที่หน้างานของลูกค้า "ฟรี" เพื่อให้ทดลองใช้ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ

   มีหนังสือคู่มือวิธีการตั้งแต่ขั้นตอนการติดตั้งระบบไปจนถึงการใช้งานของระบบ

   รับปรึกษาและออกแบบระบบ Pick To Light/ Put To Light ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

   มีบริการสอนการใช้งานระบบและการใช้ model

   มีระบบดูแลหลังการขาย "ฟรี 2 ปี"

   รับประกันสินค้า "ฟรี 2 ปี"

   OTHER SERVICE

   • Pick to light system.

   • Put to light system.

   • Manufacturing line monitoring system.

   • System interface with machine in automation line.

   • PLC and SCADA system

   • Line efficiency report system.

   • Machine Vision system.

   • Digital quality inspection system.

   • Poka-yoke system between PC and machine.

   • Program inventory management